Θοδωρής Δρίτσας

Συντονιστής των τομέων Εθνικής Άμυνας και Ναυτιλίας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ

Τα πραγματικά ερωτήματα της υπόθεσης των υποβρυχίων

Εκτός από τις ευθύνες του κ.Βενιζέλου, υπάρχει και μια διαχρονική πολιτική διαπλοκή των ναυπηγείων…

gr2014eu

Το πραγματικό λογότυπο έχει ένα καραβάκι. Το «σήμα κατατεθέν», όμως, της Ελλάδας είναι μάλλον το υποβρύχιο.

Του Θο­δω­ρή Δρί­τσα
Εποχή 1.12.2013

Τα «Ελλη­νι­κά Ναυ­πη­γεία Α­Ε» (Ε­ΝΑ­Ε) ι­δρύ­θη­καν στον ό­ρ­μο του Σκα­ρα­μα­γκά το 1958 α­πό τον ε­φο­πλι­στή Σταύ­ρο Νιά­ρ­χο. Ως έ­δρα των Ε­ΝΑ­Ε ε­πε­λέ­γη πα­λαιό­τε­ρο ναυ­πη­γείο του Πο­λε­μι­κού Ναυ­τι­κού (ΠΝ), το ο­ποίο εί­χε ι­δρυ­θεί το 1935, α­λ­λά εί­χε δια­κό­ψει τις ε­ρ­γα­σίες του λό­γω του Β’ Πα­γκο­σμίου Πο­λέ­μου, ε­νώ εί­χε υ­πο­στεί και βο­μ­βα­ρ­δι­σμό α­πό την να­ζι­στι­κή Γε­ρ­μα­νία το 1944.
Τα Ε­ΝΑ­Ε ε­κτεί­νο­νται σε χώ­ρο 832.000 τ.μ., με 65.000 τ.μ. α­πό αυ­τά να εί­ναι στε­γα­σμέ­να. Δια­θέ­τουν δύο μό­νι­μες δε­ξα­με­νές 500 και 250 χι­λιά­δων τό­νων (η δε­ξα­με­νή των 500 χι­λιά­δων τό­νων εί­ναι η με­γα­λύ­τε­ρη αυ­τού του εί­δους στη Με­σό­γειο) κα­θώς και τρεις μι­κρό­τε­ρες πλω­τές δε­ξα­με­νές (72 χι­λιά­δες, 60 χι­λιά­δες και 36 χι­λιά­δες τό­νοι). Επί­σης, κε­κλι­μένη ναυ­πη­γι­κή κλί­νη για την κα­θέ­λ­κυ­ση πλοίων ή τμη­μά­των αυ­τών. Από την ί­δρυ­ση των Ε­ΝΑ­Ε, πε­ρι­σ­σό­τε­ρα α­πό 9.000 πλοία έ­χουν πε­ρά­σει α­πό τις ε­γκα­τα­στά­σεις τους.

 

Συνέχεια

1-Δεκέμβριος-2013 Posted by | Αρθρογραφία | , , , , | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Τα πραγματικά ερωτήματα της υπόθεσης των υποβρυχίων

Ψυχή βαθιά…

IMG_9881

Του Θοδωρή Δρίτσα

Την προηγούμενη Τρίτη 5/11/2013 ψηφίστηκε στη Βουλή, σε άσχετο νομοσχέδιο, εμβόλιμη διάταξη με νέα σκανδαλώδη παράταση «νόμιμης» αδειοδότησης των μεγάλων τηλεοπτικών σταθμών που ουσιαστικά λειτουργούν αυθαίρετα από το 1989. Ταυτόχρονα, το πιο σκανδαλώδες, θωρακίζεται η προνομιακή δυνατότητα αυτών των επιχειρήσεων να κυριαρχήσουν προνομιακά στο νέο ψηφιακό τοπίο. «Eπιτομή της διαπλοκής» χαρακτήρισε εύστοχα αυτή τη διάταξη ο Νίκος Βούτσης.

 

Σε λιγότερο από δύο 24ωρα, ξημερώματα της Πέμπτης, μπήκαν τα ΜΑΤ στην ΕΡΤ!

Η άμεση συσχέτιση των δύο γεγονότων είναι προφανέστατη. Το «μαύρο» στην ΕΡΤ ήταν το πιο μεγάλο δώρο στους καναλάρχες. Το οριστικό κλείσιμο με τα ΜΑΤ ήταν η επικύρωση. Κι αυτοί αμέσως ανταπέδωσαν με… μεγαθυμία. Μόλις κατατέθηκε η πρόταση μομφής από τον ΣΥΡΙΖΑ, από όλα τα μεγάλα κανάλια άρχισε η συγχρονισμένη αποδόμηση της σημασίας αυτής της πολιτικής πρωτοβουλίας και μάλιστα με τα ίδια απολύτως επιχειρήματα, τα ίδια ακριβώς που εκπέμπουν έκτοτε τα επικοινωνιακά επιτελεία του Σαμαρά και του Βενιζέλου.

Όμως, υπήρξε κι άλλο ένα γεγονός, μεγάλης και χαρακτηριστικής σημασίας, που δεν έγινε ευρύτερα γνωστό. Το πρωί της Πέμπτης, 5-6 ώρες μετά την εισβολή των ΜΑΤ, συνεδρίασε στη Βουλή σε προγραμματισμένη συνεδρίαση η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας με πρώτο θέμα: «Αιτηθείσα ενημέρωση της Επιτροπής μας εκ μέρους του προέδρου της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ), κ. Λεωνίδα Κανέλλου, επί του θέματος της μετάβασης στην επίγεια ψηφιακή τηλεόραση/ψηφιακό μέρισμα και των επιμέρους θεμάτων».

Ο κ. Λεωνίδας Κανέλλος είναι ο απερχόμενος Πρόεδρος της ΕΕΤΤ. Η κυβερνητική πλειοψηφία επιχείρησε την περασμένη εβδομάδα να υπερκεράσει την ακρόασή του, γιατί είχε να πει μερικά «ενοχλητικά» πράγματα, και να προχωρήσει απευθείας στην έγκριση αυτών που προτείνονται από την κυβέρνηση να αναλάβουν θέση στη νέα διοίκηση. Αυτή η μεθόδευση αποτράπηκε ύστερα από σθεναρή παρέμβαση των τριών βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ. Αξίζει τον κόπο να διαβάσει κανείς τα πρακτικά αυτής της συνεδρίασης. Παραθέτω ενδεικτικά τρία χαρακτηριστικά αποσπάσματα από όσα ενδιαφέροντα είπε ο κ. Κανέλλος:

– «Αυτό είναι το σημαντικότερο ζήτημα που θα ήθελα να αναδείξω και θα πρέπει να δοθεί μια λύση από την Πολιτεία, διότι θα έχουμε όλα αυτά τα προβλήματα αμέσως σε ένα τρίμηνο, δηλαδή από την στιγμή που θα πάρει άδεια ο πάροχος και θα αρχίσει να εφαρμόζει το πλάνο, θα έχουμε μαύρο. Μια περιοχή της Ελλάδας θα βυθίζεται στο μαύρο, επαναλαμβάνω, σε ό,τι αφορά τις αναλογικές μεταδόσεις της ΔΤ.»
– «Εάν δεν είναι έτοιμη η ΔΤ, για εσωτερικούς της λόγους, προμηθειών εξοπλισμού κ.λπ., ώστε να ακολουθήσει την ακολουθία της μετάβασης, θα έχει δυο λύσεις ή την εξής μία. Είτε θα πρέπει να εκπέμπει αναλογικά, οπότε δεν γίνεται, άρα θα πρέπει να πηγαίνουν οι διοικούντες της και οι τεχνικοί της στο αυτόφωρο, όπως κάθε παράνομος, είτε να στηριχθεί για όσο διάστημα χρειάζεται για να αναπτύξει το δικό της δίκτυο επάνω στον ιδιώτη πάροχο, ο οποίος θα έχει αναπτύξει το δικό του δίκτυο για να τη μεταφέρει αυτός για το μεσοδιάστημα, διότι με άλλον τρόπο δεν θα έχει τη δυνατότητα να βγει ψηφιακά.»
– «Όταν έκλεισε η ΕΡΤ με τον ξαφνικό αυτό τρόπο, εμείς είχαμε τη μεγάλη αγωνία και η διεύθυνση του φάσματος πώς θα προστατεύσουμε τις συχνότητες».

Η επί πέντε περίπου μήνες μεγαλειώδης αντίσταση στην εκτροπή έγραψε ιστορία. Επιβεβαίωσαν οι αγωνιζόμενοι εργαζόμενοι της ΕΡΤ ότι τα μεγάλα γεγονότα, οι μεγάλες ανατάσεις και οι μεγάλες κατακτήσεις ξεκινούν από πολύ μακριά και γι’ αυτό πηγαίνουν πολύ μακριά.
Είναι γι’ αυτό που ο δημοσιογράφος Νίκος Τσιμπίδας, όταν οι αστυνόμοι (!) τον διέταξαν να διακόψει οριστικά την ραδιοφωνική εκπομπή του γύρω στις 5 το πρωί, αυθόρμητα, ψύχραιμα, με συγκίνηση, αλλά και αυτοπεποίθηση, έστειλε προς το μέλλον αυτή τη μεγαλειώδη διαβεβαίωση, που ήταν ταυτόχρονα μεγαλειώδες ελπιδοφόρο μήνυμα και παρότρυνση: «Ψυχή βαθιά!»

Κι ύστερα επιβλήθηκε ο νόμος και η τάξη… Καλές δουλειές, κύριε Σαμαρά, καλές δουλειές, κύριε Βενιζέλο. Η Digea ευγνωμονούσα…
Ο ΣΥΡΙΖΑ όμως μαζί με την αγωνιζόμενη ελληνική κοινωνία επιμένει στη δυσπιστία, επιμένει στη μομφή, επιμένει στην ανατροπή. Ψυχή βαθιά…

 

Δημοσιεύτηκε στην Αυγή -► εδώ

 

 

9-Νοέμβριος-2013 Posted by | Αρθρογραφία | , , , , , , , | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ψυχή βαθιά…